Medidas de aplicación á reincorporación dos empregados públicos ao traballo presencial

Medidas de aplicación co obxectivo de compatibilizar a reincorporación presencial aos postos de traballo coa conciliación da vida persoal e laboral e a protección ao Covid19.

Consulta aquí o Documento