Buzón de postos para elección de destino (Acceso libre e promoción interna) dos subgrupos A1, A2 e C2

Prazas  propostas para a elección de destino en prazas reservadas para o subgrupo A1 de promoción interna e acceso libre da OEP 2017 correspondentes a:

Orde do 1 de marzo de 2018 pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de promoción interna, no corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1.

Orde do 1 de marzo de 2018 pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso no corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1.

Consultar aquí buzón de postos A1

Prazas  propostas para a elección de destino en prazas reservadas para o subgrupo A2 de promoción interna e acceso libre da OEP 2017 correspondentes a:

Orde do 1 de marzo de 2018 pola que se convoca proceso selectivo para o ingreso no corpo de xestión da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2.

Orde do 1 de marzo de 2018 pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de promoción interna, no corpo de xestión da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2.

Consulta aquí Buzón de postos A2

Prazas  propostas para a elección de destino en prazas reservadas para o subgrupo C2 de  promoción interna e acceso libre da OEP 2017 correspondentes a:

Orde do 1 de marzo de 2018 pola que se convoca proceso selectivo para o ingreso no corpo auxiliar da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo C2.

Orde do 1 de marzo de 2018 pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de promoción interna, no corpo auxiliar da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo C2.

Consulte aquí Buzón de postos C2

O prazo para formular as alegacións remata no prazo de tres días.

Categorías OPE