Prazas para a elección de destino de persoal funcionario dos subgrupos A1, A2 e C2

Buzón de postos a ofertar para elección de destino ao persoal funcionario que superou os procesos selectivos de Promoción Interna dos subgrupos A1, A2 e C2, remitidas por Función Pública no día de hoxe.

Prazas actualizadas A1 e A2

Prazas ofertadas A1 e A2

Prazas ofertadas C2

PREME AQUÍ: máis información sobre os criterio da toma de posesión.