Buzóns de postos para elección de destino de determinados procesos selectivos

Buzóns de prazas propostas para a elección de destino dos seguintes procesos selectivos:

Buzóns facilitados pola Dirección Xeral de Función Pública co obxecto de se fagan as alegacións correspondentes.

Enxeñaría camiños e portos subgrupo A1 e enxeñaría técnica de obras públicas subgrupo A2

Proceso selectivos afectados:

Orde do 1 de marzo de 2018, pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso no corpo facultativo superior de administración especial da administración xeral da comunidade autónoma de galicia, subgrupo A1, escala de enxeñeiros, especialidade de enxeñaría de camiños, canais e portos.

Orde do 1 de marzo de 2018, pola que se convoca proceso selectivo para o ingreso no corpo facultativo de grao medio de administración especial da administración xeral da comunidade autónoma de galicia, subgrupo a2, escala de enxeñeiros técnicos, especialidade enxeñaría técnica de obras públicas.

Consulta aquí o buzon de enx camiños

Enxeñaría agronómica subgrupos A1 e Enxeñaría técnica agrícola subgrupo A2

Proceso selectivos afectados:

Orde do 1 de marzo de 2018, pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso no corpo facultativo superior de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, escala de enxeñeiros, especialidade de enxeñaría agronómica.

Orde do 1 de marzo de 2018, pola que se convoca proceso selectivo para o ingreso no corpo facultativo de grao medio de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2, escala de enxeñeiros técnicos, especialidade de enxeñaría técnica agrícola.

Consulta aquí o buzon agronomos

Enxeñaría montes subgrupo A1 e enxeñaría técnica forestal subgrupo A2

Proceso selectivos afectados:

Orde do 22 de maio de 2018, pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso no corpo facultativo superior de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, escala de enxeñeiros, especialidade de enxeñaría de montes.

Orde do 22 de maio de 2018, pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso no corpo facultativo de grao medio de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2, escala de enxeñeiros técnicos, especialidade de enxeñaría técnica forestal.

Consulta aquí o buzon de enx montes

Subinspeción urbanística subgrupo A2

Proceso selectivo afectado:

Orde do 1 de marzo de 2018, pola que se convoca proceso selectivo para o ingreso no corpo facultativo de grao medio de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2, escala de subinspección urbanística.

Consulta aquí o buzon de sub urbanismo