Convocatoria Mesa Xeral de Empregados Públicos extraordinaria 5-8-2021

Convocatoria da Mesa Xeral de Empregados Públicos extraordinaria.

DÍA: 5 de agosto de 2021

HORA: 12:15 horas.

ORDE DO DÍA:

Punto primeiro: Modificación da relación de postos de traballo da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia – AMTEGA.

2021_08_03_Modificación_MemoriaFuncionalRPTAmtega

2021_08_03_Modificación_MemoriaEconómicaRPTAmtega

Memoria económica e funcional. Informe da DX Función Pública

Anexo e equivalencias RPT Amtega

Punto segundo: Orde pola que se modifica a Orde do 25 de marzo de 2015, pola que se inicia o procedemento de integración como persoal laboral da Xunta de Galicia do persoal laboral fixo da extinta Empresa Pública de Obras e Servizos Hidráulicos (EPOSH) adscrito á entidade pública empresarial Augas de Galicia, e se regula a desistencia das solicitudes presentadas no procedemento iniciado ao abeiro dela.

Orde integración EPOSH e anexo