Borradores procesos selectivos Gardacostas (C1) e Informática (A1)

Borradores dos procesos selectivos das convocatorias da escala de sistemas e tecnoloxía da información, subgrupo A1 e da escala de axentes do Servizo de Gardacostas de Galicia (subgrupo C1)

Borradores remitidos pola Dirección Xeral de Función Pública para facer alegacións.

As persoas interesadas poderán remitir as alegacións que consideren oportunas a CSIF ao seguinte enderezo electrónico: galicia@csif.es

Prazo máximo para recibir alegacións: 12:00 horas do día 1 de xaneiro de 2021

Consulta a documentación:

Escala de sistemas e tecnoloxía da información, subgrupo A1

Escala de axentes do Servizo de Gardacostas de Galicia, subgrupo C1