Proxecto de Decreto de regulación da a flexibilidade horaria por conciliación familiar

Proposta de texto de Anteproxecto de Decreto polo que se regula a flexibilidade horaria por conciliación familiar no ámbito do sector público de Galicia, que foi remitido pola D.X. da Función Pública para a aprobación na vindeira reunión da Comisión de Persoal

O Plan Estratéxico de Galicia (PEG) 2022-2030, aprobado polo Consello da Xunta o 10 de marzo de 2022, incluiu como obxectivos transversais a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes e a dinamización e revitalización demográfica de Galicia.

Para crear un ambiente social favorable para formar unha familia, incluíronse unha serie de medidas de apoio á natalidade que teñen como obxectivo o apoio integral ás familias a través de tres áreas de actuación: axudas, conciliación e servizos.

Preme aquí para ver o texto