Convocatoria 22 Novembro- Mesa Xeral de Empregados Públicos e Comisión de Persoal

Función Pública vén de convocarnos á Comisión de Persoal e reunión da  Mesa Xeral de Empregados Públicos o próximo martes día 22 de novembro ás 12.00 H e 12.15 H respectivamente. Seguir leyendo «Convocatoria 22 Novembro- Mesa Xeral de Empregados Públicos e Comisión de Persoal»

Proxecto de Decreto de regulación da a flexibilidade horaria por conciliación familiar

Proposta de texto de Anteproxecto de Decreto polo que se regula a flexibilidade horaria por conciliación familiar no ámbito do sector público de Galicia, que foi remitido pola D.X. da Función Pública para a aprobación na vindeira reunión da Comisión de Persoal

O Plan Estratéxico de Galicia (PEG) 2022-2030, aprobado polo Consello da Xunta o 10 de marzo de 2022, incluiu como obxectivos transversais a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes e a dinamización e revitalización demográfica de Galicia. Seguir leyendo «Proxecto de Decreto de regulación da a flexibilidade horaria por conciliación familiar»

Nueva sentencia ganada por CSIF que reconoce el derecho a conciliación de una trabajadora dependiente de Política Social

La sentencia es firme, reconoce el derecho de la trabajadora a flexibilizar su jornada para cuidado de un hijo y la indemniza por daños y perjuicios Seguir leyendo «Nueva sentencia ganada por CSIF que reconoce el derecho a conciliación de una trabajadora dependiente de Política Social»

CSIF insta a Facenda a convocar a Mesa Xeral de Empregados Públicos para adaptar o dereito de conciliación ás sentenzas xudiciais

Recientes pronunciamentos xudiciais demostran que a Xunta debe implantar con carácter xeral o dereito a permisos retribuidos por coidado de fillo menor confinado e dereito ao teletraballo tamén en postos de rexistro/atención ao público.

Seguir leyendo «CSIF insta a Facenda a convocar a Mesa Xeral de Empregados Públicos para adaptar o dereito de conciliación ás sentenzas xudiciais»