Protocolo de actuación na asistencia integral ás vitimas, especialmente vítimas de violencia de xénero

Poñemos ao voso dispor  o «Protocolo de actuación na asistencia integral ás vítimas do delito, con especial consideración ás vítimas de violencia de xénero e outras vítimas especialmente vulnerables», que nos fai chegar a secretaría do Observatorio Galego da Violencia de Xénero, que foi aprobado o 28 de marzo de 2023. 

Seguir leyendo «Protocolo de actuación na asistencia integral ás vitimas, especialmente vítimas de violencia de xénero»

Convocatoria 22 Novembro- Mesa Xeral de Empregados Públicos e Comisión de Persoal

Función Pública vén de convocarnos á Comisión de Persoal e reunión da  Mesa Xeral de Empregados Públicos o próximo martes día 22 de novembro ás 12.00 H e 12.15 H respectivamente. Seguir leyendo «Convocatoria 22 Novembro- Mesa Xeral de Empregados Públicos e Comisión de Persoal»

Proxecto de Decreto de regulación da a flexibilidade horaria por conciliación familiar

Proposta de texto de Anteproxecto de Decreto polo que se regula a flexibilidade horaria por conciliación familiar no ámbito do sector público de Galicia, que foi remitido pola D.X. da Función Pública para a aprobación na vindeira reunión da Comisión de Persoal

O Plan Estratéxico de Galicia (PEG) 2022-2030, aprobado polo Consello da Xunta o 10 de marzo de 2022, incluiu como obxectivos transversais a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes e a dinamización e revitalización demográfica de Galicia. Seguir leyendo «Proxecto de Decreto de regulación da a flexibilidade horaria por conciliación familiar»

Nueva sentencia ganada por CSIF que reconoce el derecho a conciliación de una trabajadora dependiente de Política Social

La sentencia es firme, reconoce el derecho de la trabajadora a flexibilizar su jornada para cuidado de un hijo y la indemniza por daños y perjuicios Seguir leyendo «Nueva sentencia ganada por CSIF que reconoce el derecho a conciliación de una trabajadora dependiente de Política Social»