Consorcio de I+B: Buzón de postos afectados pola Lei 20/2021 actualizado.

Buzón de postos do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar actualizado a data 04 de maio de 2022.

Publícase Táboa do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, sinalando localidades, categorías, así como as equivalencias a postos funcionariais.

Ver Nova táboa postos Consorcio I+B

As alegacións deberán remitirse antes de do día 9 de maio de 2022 ao seguinte enderezo electrónico: galicia@csif.es, especificando no Asunto: Alegación Consorcio I+B.