Entes Instrumentais: Nova relación de postos afectados pola Lei 20/2021 de reducción da temporalidade.

Nova relación de postos de entes instrumentais afectados pola Lei 20/2021, de reducción da temporalidade no emprego público.

Función Pública ven de facilitar nova táboa de entes instrumentais cos postos afectados pola Lei 20/2021, de medidas urxentes para a reducción da temporalidade no emprego público.

Dita táboa inclúe os entes adscritos á Consellería de Medio Rural.

A criterio de CSIF seguen faltando entes instrumentais, polo que pediremos as explicacións oportunas á Dirección Xeral de Función Pública.

Consultar Novo Cadro ENTES con Resumo