Actualización de cadro de postos en Entes Instrumentais afectados pola Lei 20/2021 de redución da temporalidade.

Novo cadro de postos de Entes Instrumentais afectadas pola Lei 20/2021, de 28 de decembro, de medidas urxentes para a redución da temporalidade no emprego público (Actualizado a 20 de maio de 2022).

Achégase cadro de persoal actualizado (en cor vermello van os cambios) correspondente aos distintos entes da Xunta de Galicia. Actualizado a data 20 de maio de 2022.

Ver Cadro ENTES con Resumo 20_05­_2022