Recoñecemento da progresión na carreira administrativa dos funcionarios

A carreira profesional xa non é existe. Agora chámase recoñecemento da progresión na carreira administrativa.

A carreira profesional xa non é existe. Agora chámase recoñecemento da progresión na carreira administrativa.

Función Pública acaba de remitir o que denomina Borrador «Acordo entre a Xunta de Galicia e as organizacións sindicais para o desenvolvemento do sistema transitorio de recoñecemento da progresión na carreira administrativa prevista na disposición transitoria oitava da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia».

O prazo habilitado ás organizacións sindicais para facer alegacións remata o 10 de xuño de 2022.

Consulta aquí o Borrador novo acordo desenvolvemento dt8 Lei emprego publico