Convocatoria-Mesa Sectorial de Funcionarios Públicos

Función Pública vén de convocar Mesa sectorial para o próximo martes día 15 sobre a proposta de acordo de carreira profesional para funcionarios.

DÍA: 15 novembro

HORA: 13.00 h

ORDE DO DÍA: Borrador de acordo entre a Xunta e  as organizacións sindicais polo que se convoca o procedemento de acceso aos graos I e II do sistema transitorio extraordinario de recoñecemento da progresión na carreira administrativa prevista na disposición transitoria oitava da Lei2/2015, do 28 de abril, de emprego público de Galicia, para o persoal funcionario.

Documentación:

Borrador Acordo Funcionarios