Convocatorias de procedemento de acceso aos Graos I e II de Carreira Administrativa e Complemento de Desempeño

O Diario Oficial de Galicia publica no día de hoxe as convocatorias de procedemento de acceso aos Graos I e II de Carreira Administrativa (Funcionarios) e de Complemento de Desempeño (Laborais).

O prazo para solicitar os grados I e II de Carreira Administrativa e de Complemento de Desempeño ábrese o día 2 ata o 26 de decembro de 2022.

  1. ORDE do 25 de novembro de 2022 pola que se publica o Acordo entre a Xunta de Galicia e as organizacións sindicais CSIF, CC.OO. e UGT polo que se convoca o procedemento de acceso aos graos I e II do sistema transitorio extraordinario de recoñecemento da progresión na carreira administrativa prevista na disposición transitoria oitava da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, para o persoal funcionario Ver convocatoria
  2.  ORDE do 25 de novembro de 2022 pola que se publica o Acordo polo que se convoca o procedemento de acceso aos graos I e II do complemento de desempeño do posto de traballo para o persoal laboral Ver Convocatoria

* Consulta o Manual para solicitar a Carreira Administrativa ou o Complemento de desempeño Ver Manual