Mesa extraordinaria de empregados públicos: Ope ordinaria 2022, Ope ordinaria 2022, lei 17, temarios e procesos selectivos extraordinarios de estabilización

Función Pública vén de convocarnos á reunión da Mesa Xeral de Empregados Públicos Extraordinaria para o próximo luns 19 ás 12.00 H cos seguintes puntos na orde do día:   OPE ordinaria de 2022,  OPE Ordinaria de 2022, lei 17, temarios e proposta de procesos selectivos extraordinarios de estabilización derivados da Lei 20/2021.

DÍA: Luns 19 de decembro

HORA: 12.00 H

DOCUMENTACIÓN

BORRADOR OPE ORDINARIA 2022 / 

19.12.2022 Anexos OPE 2022

BORRADOR OPE ORDINARIA 2022, LEI  17

PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACION CONCURSO-OPOSICION

concurso-oposici¢n A1

concurso-oposici¢n AP

concurso-oposici¢n C1

concurso-oposici¢n C2

concurso.oposici¢n A2 

PROCESOS SELECTIVOS CONCURSO:

  • subgrupo A1 e grupo I, categorías 19, 22, 32 e 4 bases concurso A1
  • subgrupo A2 e grupo II, categorías 3, 4, 5, 6, 9, 34 e 35 bases concurso A2
  • subgrupo C1, e grupo III, categorías 3, 15, 34, 36, 37, 43, 52, 54, 54B, 66, 71, 94, 98, 101 e 103 bases concurso C1
  • subgrupo C2, e grupo IV, categorías 7, 12, 20, 21, 24, 25, 31, 34, 37, 38, 39, 998ªbases concurso C2
  • agrupación profesional, escalas de persoal subalterno e persoal de limpeza e recursos naturais e forestais bases concurso AP

TEMARIOS_FUNCIONARIOS

A1

A2

AP

C1

C2

TEMARIOS_LABORAIS

 GRUPO I, categoría 40

GRUPO III

GRUPO IV