Convocatoria1M: Comisión de Persoal Ordinaria

Función Pública vén de convocarnos a unha Comisión de Persoal ordinaria o próximo mércores día 1 a partir das 12.45 h sobre as RPTs de: Presidencia, ATRIGA, Consellería de Facenda e ATURGA.

ORDE DO DÍA

  1. Aprobación actas, se procede, de sesións anteriores
  2. Modificación da RPT da Consellería de Presidencia
  3. Modificación da RPT da Axencia Tributaria de Galicia (ATRIGA)
  4. Modificacion da RPT da Consellería de Facenda e Administracións Públicas
  5. Modificación da RPT da Axencia Galega de Turismo (ATURGA)
  6. Rogos e preguntas