Proposta de modificación da relación de postos do proceso de funcionarización do SPDCIF

Poñemos ao voso dispor a Proposta de modificación da relación de postos de traballo referente ao Proceso de Funcionarización de postos de traballo de persoal laboral da Xunta de Galicia e clasificación na escala técnica do Servizo de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais.

Especialidade de bombeiro/a forestal xefe/a de brigada, do corpo de técnicos de carácter facultativo de Administración especial da Comunidade Autónoma de Galicia, do grupo B; escala auxiliar do Servizo de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais, especialidades bombeiro/a forestal-condutor/a motobomba, emisorista-vixilante fixo/a, bombeiro/a forestal, do corpo de auxiliares de carácter técnico de Administración especial, subgrupo C2; corpo auxiliar de Administración Xeral, subgrupo C2.

Documentación

Memo-funcional RPT FUNC SPDCIF 

Libro MESTRE SPDCIF 

Prazo de Alegacións ata o mércores 3 de maio ás 14.00 H