Eleccións de destino: veterinarios, auxiliar clínica, educadores e saúde laboral

Función Pública vén de remitirnos a relación de prazas para a elección de destino do novo persoal funcionario de carreira e persoal laboral fixo, que superou o proceso selectivo nos seguintes grupos.

DOCUMENTACIÓNResumen Elec. Destino

1.Titulado superior veterinario (I-05)  / Escala de veterinarios (subgrupo A1)

Veterinarios funcionarios

Veterinarios consolidación

2. Escala de Auxiliares de Clínica (subgrupo C2) ⇔Documentación

3. Escala de técnicos facultativos de servizos sociais, especialidadee Educadores (Subgrupo A2) ⇔Documentación

4.Escala superior de saúde laboral, subgrupo A1 ⇔ Documentación

5.Escala técnica de saúde laboral, subgrupo A2Documentación

PRAZO DE ALEGACIÓNS ATA O VENRES DÍA 2 ÁS 14.00 H