5ª proposta de Acordo sobre as condicións de traballo do persoal dos centros de Política Social

Documento que se vai someter a votación polas organizacións sindicais na Comisión de Persoal do día 9 de agosto de 2023. 

Ultima versión da proposta da Administración sobre o Acordo de condicións de traballo do persoal dos centros de Política Social.

Este acordo aplícaráselle a todo o persoal funcionario e laboral da Xunta de Galicia que preste os seus servizos en réxime de quendas na rede de centros de xestión propia da Consellería de Política Social e Xuventude e no Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar.

Tamén podedes consultar as versións anteriores.

Consulta aquí a última versión: 5ª Proposta de Acordo de PS

Versións anteriores:

Consulta aquí a 4ª Prosposta de Acordo de PS

Consulta aquí a 3ª Proposta de Acordo de PS