Convocatoria Mesa Xeral: actualización de importes dietas e integración do persoal da Axencia de Calidade Alimentaria

Función Pública vén de convocarnos a una xuntanza ordinaria da Mesa Xeral de empregados públicos para o venres 17 cos seguintes asuntos na orde do día.

  • Proposta de acordo polo que se actualizan os importes das axudas de custo por razón do servizo en territorio nacional para gastos por aloxamento e manutención e da indemnización por uso de vehículo particular para o persoal empregado público da Xunta de Galicia ⇔ ACORDO
  • Proposta de orde pola que se regula o procedemento de integración como persoal laboral da Xunta de Galicia do persoal laboral fixo da Axencia de Calidade Alimentaria de Galicia procedente do suprimido Instituto Galego de Calidade Alimentaria ⇔ ORDE_INTEGRACION_INGACAL_