Novas sobre procesos selectivos, eleccións de destino, listas de substitución e estabilización de emprego

NOVAS DE FUNCIÓN PÚBLICA: Ultimas novas facilitadas polo director xeral de Función Pública na Mesa Xeral de Empregados Públicos celebrada o día 17 de xullo de 2017. Continue reading “Novas sobre procesos selectivos, eleccións de destino, listas de substitución e estabilización de emprego”

Alegacións á proposta da DXFP sobre baremos para concurso de traslados do persoal laboral

ALEGACIÓNS Á PROPOSTA DE FUNCIÓN PÚBLICA SOBRE BAREMOS PARA CONCURSO DE TRASLADOS DO PERSOAL LABORAL

Dende CSIF consideramos que, para unha negociación real e efectiva, debemos dispor das BASES correspondentes Continue reading “Alegacións á proposta da DXFP sobre baremos para concurso de traslados do persoal laboral”

Alegacións á proposta da DXFP sobre os baremos para concursos de traslados de persoal funcionario

ALEGACIONS Á PROPOSTA DE FUNCIÓN PÚBLICA SOBRE BAREMOS PARA CONCURSOS DE TRASLADOS DE PERSOAL FUNCIONARIO DA XUNTA DE GALICIA

Con carácter previo e á vista de que os dous principios negociadores aducidos dende a Función Pública son os simplicidade e legalidade, maniféstamos que estando Continue reading “Alegacións á proposta da DXFP sobre os baremos para concursos de traslados de persoal funcionario”

Novas en materia de emprego público sobre decretos e concursos de traslados

Decretos de próxima aprobación:

Na Comisión de Persoal celebrada no día 29 de maio de 2017, despois de ser interpelado por CSIF,o Director de Función Pública desvelou que está prevista a aprobación dos seguintes Decretos: Continue reading “Novas en materia de emprego público sobre decretos e concursos de traslados”

Información sobre los cambios del concurso de traslados de la Ley 17/89

Resumen de la reunión del concurso de traslados, Ley 17/89 (16/05/2017)

La representante de la Administración relató los últimos cambios introducidos en el borrador de la resolución tras las alegaciones aportadas por los distintos sindicatos, tanto en las bases de la convocatoria como en la relación de plazas a concursar. Continue reading “Información sobre los cambios del concurso de traslados de la Ley 17/89”

Cambios en el borrador del concurso de traslados Ley 17/1989


Los representantes de RR.HH del Sergas explican los cambios efectuados en el último borrador de la Resolución del concurso de traslados, respecto a las bases que regirán el concurso, en función de las alegaciones presentadas por la parte social, comentando también las alegaciones que no fueron aceptadas. Continue reading “Cambios en el borrador del concurso de traslados Ley 17/1989”