Aprobada a proposta de CSI-F para o acceso á xubilación parcial e o contrato de remuda do persoal laboral

DEFENDENDO O PÚBLICOComo resultado da proposta feita pola CSIF no seo da comisión de seguimento do acordo para o acceso á xubilación parcial e o contrato de remuda, na que denunciamos o grave prexuízo que se causa a todas aquelas persoas que están a expectativa nas listas de contratación cando se acude o Servizo Público de Emprego para a selección dun novo remudista cando por calquera causa se extingue o contrato de remuda anterior, no día de hoxe alcanzamos e firmamos o seguinte acordo: Seguir leyendo «Aprobada a proposta de CSI-F para o acceso á xubilación parcial e o contrato de remuda do persoal laboral»