Resolución pola que se modifican as instrucións sobre vacacións, permisos e licenzas na Xunta

CSIF INFORMARESOLUCIÓN do 7 de febreiro de 2017, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se modifica a Resolución do 24 de febreiro de 2016 pola que se ditan instrucións sobre o réxime de vacacións, permisos e licenzas (DOG Núm. 30 Luns, 13 de febreiro de 2017)

Continue reading “Resolución pola que se modifican as instrucións sobre vacacións, permisos e licenzas na Xunta”

Acordo para o réxime de prestacións de servizos, horarios, licencias, permisos, etc, dos Gardacostas. Postura da CSI-F

ACORDO PARA A APLICACIÓN DA ORDE DE 2 DE MAIO DE 2006 POLA QUE SE ESTABLECE O RÉXIME DE PRESTACIÓN DE SERVIZOS, HORARIOS, VACACIÓNS, Continue reading “Acordo para o réxime de prestacións de servizos, horarios, licencias, permisos, etc, dos Gardacostas. Postura da CSI-F”

Nota informativa da Comisión de Personal do pasado 19 de xullo

Comisión de persoalOrde do día da Comisión de Persoal do 19/07/2016

1.- Proposta de modificación da RPT da Consellería de Infraestruturas e Vivenda.

Na proposta que se envía para a aprobación en Comisión de persoal non hai diferencias significativas coa que xa se presentou para mesa xeral. Continue reading “Nota informativa da Comisión de Personal do pasado 19 de xullo”