Modificacións dos permisos por falecemento, accidente ou enfermidades graves, hospitalización ou intervención cirúrxia

A modificación afecta aos apartados 1 e 2 do artigo 108 (permiso por falecemento,  accidente  ou  enfermidade  graves,  hospitalización  ou intervención cirúrxica dun familiar), resultando de aplicación o que dispón o EBEP, no apartado a) do artigo 48

Seguir leyendo «Modificacións dos permisos por falecemento, accidente ou enfermidades graves, hospitalización ou intervención cirúrxia»

Política Social: CSIF esixe á Conselleira a retirada da proposta de vacacións e que mostre respecto aos seus traballadores

CSIF anuncia que non vai negociar ningunha merma do dereito ás vacacións do persoal de Política Social. Seguir leyendo «Política Social: CSIF esixe á Conselleira a retirada da proposta de vacacións e que mostre respecto aos seus traballadores»

La ampliación a ocho semanas de los permisos por paternidad entra hoy en vigor

El Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantíade la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, será convalidado este miércoles por la Diputación Permanente del Congreso. Seguir leyendo «La ampliación a ocho semanas de los permisos por paternidad entra hoy en vigor»