Resolución pola que se modifican as instrucións sobre vacacións, permisos e licenzas na Xunta

CSIF INFORMARESOLUCIÓN do 7 de febreiro de 2017, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se modifica a Resolución do 24 de febreiro de 2016 pola que se ditan instrucións sobre o réxime de vacacións, permisos e licenzas (DOG Núm. 30 Luns, 13 de febreiro de 2017)

Continue reading “Resolución pola que se modifican as instrucións sobre vacacións, permisos e licenzas na Xunta”

Acordo para o réxime de prestacións de servizos, horarios, licencias, permisos, etc, dos Gardacostas. Postura da CSI-F

ACORDO PARA A APLICACIÓN DA ORDE DE 2 DE MAIO DE 2006 POLA QUE SE ESTABLECE O RÉXIME DE PRESTACIÓN DE SERVIZOS, HORARIOS, VACACIÓNS, Continue reading “Acordo para o réxime de prestacións de servizos, horarios, licencias, permisos, etc, dos Gardacostas. Postura da CSI-F”

Nota informativa da Comisión de Personal do pasado 19 de xullo

Comisión de persoalOrde do día da Comisión de Persoal do 19/07/2016

1.- Proposta de modificación da RPT da Consellería de Infraestruturas e Vivenda.

Na proposta que se envía para a aprobación en Comisión de persoal non hai diferencias significativas coa que xa se presentou para mesa xeral. Continue reading “Nota informativa da Comisión de Personal do pasado 19 de xullo”

Aprobada a proposta de CSI-F para o acceso á xubilación parcial e o contrato de remuda do persoal laboral

DEFENDENDO O PÚBLICOComo resultado da proposta feita pola CSIF no seo da comisión de seguimento do acordo para o acceso á xubilación parcial e o contrato de remuda, na que denunciamos o grave prexuízo que se causa a todas aquelas persoas que están a expectativa nas listas de contratación cando se acude o Servizo Público de Emprego para a selección dun novo remudista cando por calquera causa se extingue o contrato de remuda anterior, no día de hoxe alcanzamos e firmamos o seguinte acordo: Continue reading “Aprobada a proposta de CSI-F para o acceso á xubilación parcial e o contrato de remuda do persoal laboral”