Convocatoria de actividades formativas específicas da EGAP 2020

Resolución do 23 de xuño de 2020 pola que se convocan as actividades de formación continua para o persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais do sector público autonómico e da Administración institucional. Seguir leyendo «Convocatoria de actividades formativas específicas da EGAP 2020»