A Xunta destruirá 48 postos de traballo, a maioría da Consellería de Facenda

  • voto comisiónCSI-F considera un despropósito que a Administración venda que crea emprego coa OPE cando o que fai en moitos casos é compensar postos que amortiza.
  • O 28% das Xefaturas de Servizo de Facenda séguense cubrindo polo sistema de Libre Designación, incumprindo a promesa do propio conselleiro.

A Central Sindical Independente e de Funcionarios (CSI-F) denuncia a destrución de 48 postos de traballo por parte da Xunta de Galicia a través das modificacións das Relacións de Postos de Traballo das Consellerías de Presidencia, Facenda e Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, así como na Agadic (Axencia Galega dás Industrias Culturais).

Así, na Comisión de Persoal que se celebra hoxe, e tal e como confirmou a Dirección Xeral de Función Pública na Mesa Xeral de Negociación celebrada o 30 de maio, aprobarase a amortización de 25 postos en Facenda, 7 en Agadic e 3 en Presidencia. Trátase de amortizacións netas, é dicir, unha vez descontadas as prazas de nova creación, co cal se destrúe emprego público. Ademais, na RPT que Medio Ambiente está a negociar coas Organizacións Sindicais, a consellería propón a amortización doutros 13 postos de traballo.

Para CSI-F é un despropósito que a Xunta queira «vender» a creación de emprego público a través da convocatoria de procesos selectivos para o acceso á condición de funcionario cando ao mesmo tempo está a destruír traballo, polo que en moitos casos trátase de compensar postos que amortizan.

Postos ‘a dedo’

No caso de Facenda, non só é a Consellería que máis emprego destrúe, o cal reviste maior gravidade porque dela depende a Dirección Xeral de Función Pública, senón que é a que máis incumpre a Lei de Emprego Público á hora de cubrir os postos de Xefes de Servizo xa que a normativa recolle que só de maneira excepcional serán cubertos por Libre Designación (‘a dedo’). Con todo, das 89 xefaturas, 23 seguirán provéndose por este sistema totalmente discrecional, é dicir, un 28%. O resto cubriranse por * Concurso Específico.

Con esta actuación, a consellería falta mesmo á palabra do seu titular, Valeriano Martínez, quen asegurou no Parlamento, cando defendeu o proxecto da Lei de Emprego Público, que acabaría tamén co dedazo para cubrir as Xefaturas de Servizo da Xunta. «Os cidadáns non entenden que os postos técnicos vaian elixidos por Libre Designación ou por antigüidade», afirmou.

É o Concurso Específico un sistema de provisión de postos de traballo menos discrecional que a selección ‘a dedo’? En CSI-F dubidámolo.

 

 

 

 

Categorías RPT