Alegacións da CSI-F á proposta de modificación da RPT da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

graph-1019845_1920jiloAs relacións de postos de traballo constitúen o instrumento técnico a partir do que a Administración ordena o persoal ao seu servizo e racionaliza as estruturas administrativas, de acordo coa súa propia organización e estrutura, e coas súas necesidades.

A proposta de modificación da RPT da nova CMAOT, supón, ao noso entender, a oportunidade de acadar os ditos obxectivos de cara ao futuro, aproveitando esta proposta para depurar determinados erros e incongruencias que deberon ser corrixidas hai moito tempo, para dotar á RPT de coherencia nun dobre sentido:

  • Coherencia das prazas e postos reflectidos na RPT coas necesidades reais das funcións encomendadas á nova Consellería e ás súas diferentes áreas e departamentos.
  • Coherencia interna das prazas ente sí, de xeito que as mesmas funcións e competencias, requiran das mesmas ou parellas titulacións, subgrupos e méritos.

Por todo o dito anteriormente, presentamos as seguintes alegacións: preme aquí

Categorías RPT