Semanais News: do 27 de xuño ao 2 de xullo

News1.- Nota informativa sobre o «acordo relativo á selección de remudistas» (cando o contrato do primeiro remudista se extinga por calquera causa).

2.- Nota informativa sobre o Acordo da Comisión Central de Listas: «Integrantes das listas en posto non vacante e se atopen gozando dun permiso por parto».

3.- Publicación do novo Pacto de Contratación do SERGAS asinado pola CSI-F.

4.- Presentado no Parlamento o proxecto de Lei que permitirá a devolución a da parte devindicada da paga extra de 2013.

5.- Propostas de CSI-F para a reestruturación e promoción interna do persoal ao servizo do Parlamento.

6.-CSIF reclama un acordo básico para favorecer a gobernabilidade e as reformas que necesita España.

7.- Novas dos procesos selectivos na Administración Xeral da Xunta.

8.- Cursos na EGAP para persoal da Administración Local de Galicia.

9.- Ofertas públicas de emprego nas entidades locais de Galicia.

10.-Ofertas de emprego na Administración Xeral do Estado.

11.-Outras novas: universidade, ofertas emprego público, FAS, resumo prensa.

11.- Publicación IGE: «Pensións da seguridade social por concello de residencia do pensionista. Ano 2015»

SEMANAISNEWS do 27 de xuño ao 2 de xullo de 2016