Semanais News: do 18 ao 29 de xullo

News1.- CSI-F renueva su compromiso con la transparencia con la publicación de sus cuentas de 2015.

2.- Proposta de acordo entre a Xunta de Galicia e as Organizacións Sindicais CSI-F, CIG, CC.OO E UGT sobre os bombeiros forestais e a súa segunda actividade.

3.-Solicitude do recoñecemento dos servizos prestados durante o Servizo militar ou equivalente a efectos de trienios para o persoal laboral da Xunta de Galicia.

4.- Novas destacadas nas web de CSI-F Nacional e CSI-F Autonómico.

5.- Resolución do concurso de funcionarios da Admón. Xeral da Xunta de Galicia.

6.- Novas dos procesos selectivos na Administración xeral da Xunta.

7.- Convocatoria de procesos selectivos na Administración xeral do Estado.

8.- Ofertas públicas de emprego nas Entidades Locais de Galicia.

9.- Outras novas: bolsas para estudo, lexislación, OEP UDC, RPT´s.

10.-Los sueldos en Galicia se alejan de la recuperación tras bajar otro 0,3% en 2015.

11.-The Weekly Press.

12.- CSI-F, por un pacto social por las pensiones y el cuidado de l@s mayores

SEMANAISNEWS do 18 ao 29 de xullo de 2016