Semana News: do 1 de agosto ao 3 de setembro

1.- Cursos da CSI-F e homologados pola EGAP para actuar ante casos de violencia laboral física, adicións e emerxencias.

2.- Dereitos electorais do persoal aos servizo da Comunidade Autónoma de Galicia nas eleccións ao Parlamento de Galicia – 25S.

3.- Convocatoria de eleccións ao Parlamento de Galicia e información adicional.

4.- Miguel Borra, presidente de CSI-F: «Hay una parálisis en la administración que ya se empieza a notar».

5.- Novas destacadas nas web de CSI-F Nacional e CSI-F Autonómico.

6.- Novas dos procesos selectivos na Administración xeral da Xunta.

7.- Oferta de emprego público da Universidade da Coruña.

8.- Ofertas públicas de emprego nas Entidades Locais de Galicia.

9.- Cursos da Academia Galega de Seguridade Pública para persoal da seguridade pública.

10.- Convocatoria de cursos de linguaxe administrativa galega e cursos preparatorios do CELGA nas Escolas Oficiais de Idiomas.

11.-Convocatoria de probas para a obtención dos CELGA 1, 2, 3 e 4.

12.-Outras novas

SEMANAISNEWS do 1 de agosto ao 3 de setembro 2016