News Semanais: do 1 ao 15 de novembro

News1.- Novas destacadas nas web de CSI-F nacional.

2.- CSI-F no sector da AEAT solicita a convocatoria dunha mesa específica de saúde laboral para vixiancia aduanera despois do grave accidente ocurrido en Málaga.

3.-Novas dos procesos selectivos na Administración xeral da Xunta.

4.- Alegacións da CSI-F ao proxecto de ordes polas que se convocan os procesos selectivos para o ingreso na Admon. xeral da C.A. de Galicia das escalas superior –A1- e escala técnica –A2- de finanzas.

5.-Listas de contratación temporal na Administración da Xunta de Galicia.

6.-Recordatorio campaña «vacinación da gripe» para os empregados públicos.

7.-Ofertas públicas de emprego na Administración xeral do Estado.

8.-Ofertas públicas de emprego nas Entidades Locais de Galicia.

9.-Norma técnica de interoperabilidade de política de sinatura e selo electrónico e certificados da administración.

10.-¿Hay demasiados funcionarios y empleados públicos en España? El Mundo.

11.-Outras novas: estruturas orgánicas, nomeamentos e recoñecementos de complementos.

12.-The Weekly Press.

13.-Teléfono contra o acoso escolar e creación do ficheiro de atención de casos de acoso escolar e malos tratos.

14.-CSI-F lanza a campaña “Ponte na súa pel” para reclamar un pacto de Estado e social en Galicia contra a violencia de xénero.

15.-Convenio CSIF Galicia – AECC: campaña saúde e solidaridade – novembro 2016

Semanaisnews-do-1-ao-15-de-novembro-2016