News Semanais: 26-31 de decembro

News1.- CSIF ve “inxustificable” que aínda no se coñezan as retribucións de 2017 e exise a convocatoria urxente da Mesa Xeral das Administracións Pública.

2.- CSIF y ARHOE proponen al gobierno que dé ejemplo en la racionalización de horarios, cerrando los ministerios a las 18.00 horas.

3-Proposta de supresión/ refundición/ ordenación das categorías profesionais do persoal laboral afectado polo V Convenio colectivo da Xunta de Galicia.

4.-Convocatoria de oposición para a escala de axentes do servizo de gardacostas de Galicia.

5.-Datos de flexibilidade e teletraballo do persoal da Administración Xeral da Xunta de Galicia a 30 de novembro de 2016.

6.-Oferta pública de emprego na Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia.

7.-Calendario de días inhábiles no ámbito da Administración Xeral do Estado para o ano 2017.

8.-Ofertas públicas de emprego nas Entidades Locais de Galicia.

9.-AMTEGA – Campaña de concienciación de seguridade. Redes wifi inseguras e roubo da información.

10.- Outras novas: orzamentos, SMI, pensións, axudas, bolsas.

Semanaisnews-do-26-ao-31-de-decembro-2016