Semanais News: 23 febreiro – 3 marzo

Súmate contra o acoso escolar.

1.- Instruccións sobre a confección de nóminas do persoal ao servizo da Administración Autonómica para o ano 2017.

2.-Reunión informativa sobre o estudo piloto para a análise de cargas de traballo na Xunta de Galicia – 28 de febreiro.

3.-Formación EGAP – Formación continua en materia de idiomas.

4.-Formación AGASP – Plans de formación para Policía e Garda Civil.

5.-Listas de contratación da Xunta de Galicia – Decreto 37/2006.

6.-Listas de contratación da Lei 17/1989: resultados provisionais de bameración.

7.-Probas para a obtención de carnés profesionais e habilitacións profesionais para o ano 2017.

8.- Ofertas públicas de emprego nas entidades locais de Galicia.

9.- Solicitude de cambio de continxencia de enfermidade común a accidente laboral ou enfermidade profesional: procedemento e recomendacións.

10.- Novas destacadas nas web de CSI-F nacional e CSI-F autonómico.

Semanais_news-do-23-de-febreiro-ao-3-de-marzo-do-2017

Categorías RPT