Semanais News: do 7 ao 21 de abril de 2017

1.- NOTA INFORMATIVA: extinción, refundición, supresión y funcionarización de categorías de personal laboral de la Xunta de Galicia.

2.-CSIF rechaza los planes de la Xunta de convocar las oposiciones de SPDCIF como personal funcionario.

3.- As empresas recibirán unha bonificación do 50% si destinan a embarazadas de risco a outros postos.

4.-Novas destacadas nas web de CSI-F nacional e CSI-F autonómico.

5.- Convocatoria de oposicións na Administración xeral da C.A. de Galicia.

6.-Oferta pública de emprego no sector de ensino 2017.

7.-Ofertas de emprego de persoal técnico en SEAGA.

8.-Listas definitivas persoal funcionario da lei 17/1989.

9.-Programa de autoformación na EGAP para empregados públicos.

10.-Cursos de linguaxe administrativa para empregados públicos da Xunta de Galicia na EGAP.

11.-Ofertas públicas de emprego nas Entidades Locais de Galicia.

12.-Outras novas: estrutura orgánica, desfibriladores, prazas xuvenís.

13.-Convocatoria do programa de voluntariado internacional vacacións con traballo

Semanais_News do 7 ao 21 de abril do 2017