Semanais News: do 22 ao 28 de abril de 2017

1.-ENGANO MASIVO ao persoal laboral temporal do servizo de incendios.

2.-Facenda e Medio Rural CONTRADICENSE sobre a regulación da segunda actividade dos bombeiros forestais

3.- Nota informativa: Comité de Intervención de Seguridade e Saúde Laboral da Consellería de Infraestruturas e Vivenda – 18 de abril

4.-Nota informativa: Comité de Intervención de Seguridade e Saúde Laboral da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio – 21 de abril

5.-Datos de flexibilidade e teletraballo do persoal da Administración xeral da Xunta de Galicia a 31 de marzo de 2017

6.-Convocatoria de oposicións para Policía Nacional

7.-Convocatoria de procesos selectivos no Ministerio de Sanidade

8.-Formación AGASP: «Curso básico de auxiliares de policía local»

9.-Ofertas públicas de emprego nas Entidades Locais de Galicia

10.-Resume mensual de prensa

11.-Manifesto 1º de maio: recuperar emprego e retribucións

12.- Manifiesto día mundial de la seguridad y salud en el trabajo 28 de abril 2017

13.-Cuida tu salud, notifica tu accidente laboral

Semanais_News do 22 ao 28 de abril do 2017