Informe sobre os descontos da nómina do mes de marzo

Informe elaborado pola Comisión de Nóminas sobre os descontos que, en concepto de cota obreira, se practicaron na nómina de marzo ao persoal ao servizo das Consellerías e organismos autónomos da Xunta de Galicia.