Semanais News: do 1 ao 12 de maio de 2017

1.- Informacións en materia de Función Pública autonómica.

2.- CSIF vota en contra a modificación da orde que fixa os criterios xerais para elaborar as relacións de postos de traballo.

3.- Función Pública e os seus títeres vulneran o dereito a liberdade sindical.

4.- CSIF insiste en que a Xunta “mente” cando di que “non pide datos protexidos” aos empregados públicos.

5.- Convocatoria de oposicións para Garda Civil.

6.- Convocatoria de oposicións na Administración Xeral do Estado.

7.- Ofertas públicas de emprego nas Entidades Locais de Galicia.

8.- Outras novas: FAS 2017, RPT’s, novas en materia de función pública, cursos de socorrismo e habilitación policía local na AGASP.

9.- Convocatoria de prazas nas escolas infantís para fillos e fillas do persoal da Xunta de Galicia.

10.- Convenio Aecc-Csif galicia: hoxe é un bo día para deixalo

Semanais_News do 1 ao 12 de maio do 2017