Chamamentos para a cobertura temporal de postos non vacantes do SPDCIF

A Consellería do Medio Rural traslada a previsión para realizar os chamamentos para a cobertura temporal de postos non NON VACANTES do SPDCIF das categorías profesionais que se relacionan.

NOTA: O día e horario dos chamamentos, que se realizarán simultáneamente nas 4 provincias, son os seguintes:

  • Documento da quenda en PDF