Alegacións da CSIF á integración do persoal veterinario adscrito á Consellería do Mar

Alegacións presentadas pola CSIF á integración do persoal veterinario adscrito á Consellería do Mar no acordo aplicable ós veterinarios da Consellería de Medio Rural e ós da Consellería de Sanidade.