Semanais News: do 26 ao 30 de xuño

1.-O 5 de xullo será data para a de elección de destino definitivo dos procesos selectivos dos corpos de administración xeral por promoción interna (Xunta de Galicia).

2.-Situación dos procesos selectivos (OEP’s pendentes) do persoal da administración xeral/especial e laboral da Xunta de Galicia a 30 de xuño de 2017.

3.-A afectación da Lei de Orzamentos do Estado aos empregados públicos en Galicia: o 1% salarial e a taxa de reposición.

4.-Lei 3/2017, de 27 de junio, de presupuestos generales del Estado para 2017.

5.-CSIF pide a la Xunta que no use a los empleados públicos en sus espectáculos publicitarios anunciando subidas salariales.

6.-Recollida de sinaturas para esixir OPE’s para cubrir as vacantes no SPDCIF como persoal laboral.

7.-Comité Intercentros de Seguridade e Saúde Laboral da Xunta de Galicia – 27 de xuño.

8.-Comisión Paritaria de seguimento e interpretación do acordo sobre dereitos de participación do persoal ao servizo da administración da Xunta de Galicia en materia de prevención de riscos laborais (27 de xuño de 2017).

9.-Comité de Seguridade e saúde laboral da Consellería de Infraestruturas e Vivenda – 22 de xuño.

10-Formación Profesional Regrada: oferta formativa ciclos formativos 2017/18.

11.-Formación EGAP: cursos de linguaxe de administrativa galega.

12.-Ofertas públicas de emprego nas Entidades Locais de Galicia.

13.-Outras novas: RPT, modificación V Convenio, concurso IMELGA, RDL medidas financieiras, Lei xurisdicción voluntaria, Directrices U.E. desprazamento de traballadores, novas sobre o persoal SPDCIF.

14.-Resumo mensual de prensa

15.-Newsletter acción social verano 2017 – Especial parques temáticos

Semanais_News do 26 ao 30 de xuño do 2017