Alegacións que formula CSIF á proposta de modificación da RPT da Consellería de Economía, Emprego e Industria

Con data de hoxe, 5 de xullo de 2017, presentáronse as seguintes alegacións á proposta de modificación da Relación de Postos de Traballo da Consellería de Economía, Emprego e Industria.

Primeiras alegacións CSIF á RPT ECONOMIA,EMPREGO E INDUSTRIA

Ver proposta da consellería de modificación da RPT