SPDCIF-Última hora: chamamentos cobertura temporal postos vacantes/non vacantes. 12 de xullo de 2017

A Consellería do Medio Rural ten previsto realizar os chamamentos para a cobertura temporal de postos VACANTES (vacantes xeradas con posterioridade á realización do primeiro chamamento, que foron anunciadas para a súa cobertura mediante adscrición temporal/superior categoría e para as que non houbo solicitantes) e NON VACANTES do SPDCIF das categorías profesionais que se relacionan no arquivo que se xunta.

 NOTA: O día e horario dos chamamentos, que se realizarán simultáneamente nas 4 provincias, son os indicados no arquivo que se xunta.