Proposta de acordo entre a AXI e as OO.SS sobre o persoal laboral da axencia

PROPOSTA DE ACORDO ENTRE A AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS E AS ORGANIZACIÓNS SINDICAIS SOBRE PERSOAL LABORAL DA DITA AXENCIA:

A proposta de Acordo contén os seguintes puntos:

1.-Racionalización e refundición de categorías laborais.

2.-Definción de funcións.

3.-Creación de prazas e procesos selectivos por Promoción Interna ao Grupo III.

4.-Procedemento e orde de prelación para optar as funcións de vixilancia do Grupo IV.

5.-Procedemento para a Funcionarización.

Proposta Acordo Persoal Laboral