Semanais News: do 1 ao 14 de xullo

1.- A xustiza recoñece por primeira vez en España o dereito a indemnización a un funcionario interino tralo seu cese.

2.-Alegacións ás propostas de modificación de relación de postos de traballo.

3.-CSIF acuerda una oferta de empleo histórica: 15.000 personas podrán acceder a un puesto fijo en la Administración General del Estado.

4.- Reunión sobre las alegaciones a las convocatorias de promoción interna de personal laboral de los grupos IV y V de la OPE 2016

5.- Proposta de ACORDO entre a Axencia Galega de Infraestruturas e as Organizacións Sindicais sobre persoal laboral da dita axencia.

6.-Calendario laboral 2018.

7.-Ofertas públicas de emprego nas Entidades Locais de Galicia.

8.-Outras novas: bolsas turismo, formación para o emprego, modificación orde instrucións de nóminas.

9.-Posta en marcha do novo calendario de vacinación para adultos no SERGAS.

10.-Convenio AECC – CSIF Galicia, xullo 2017: PROTEXE OS MÁIS PEQUENOS DO SOL

Semanais_News do 1 ao 14 de xullo do 2017