Ultimas Novas de Función Pública sobre procesos selectivos

Información facilitada polo Director Xeral de Función Pública na Comisión de Persoal celebrada o día 04 de agosto de 2017.

  • Elección de destino Promoción Interna Subgrupo A1: día 08 de setembro de 2017.
  • Repetición do segundo exercicio do proceso selectivo escala delineantes por ter sido anulado por sentencia do TSXG: 01 de setembro de 2017 (afecta a 8 candidatos).
  • Reunión da Comisión de Seguimento de Veterinarios: 8 de setembro de 2017 (coa incorporación de CSIF e CC.OO a dita comisión).
  • Contratación de persoal de reforzo das oficinas de emprego: Entre os meses de setembro e outubro procederase á contratación de máis de 100 persoas.

Continue reading “Ultimas Novas de Función Pública sobre procesos selectivos”

Listaxe de prazas ofertadas para a elección de destino no subgrupo A1 (promoción interna)

Listaxe de prazas que se ofertarán para a elección de destino no subgrupo A1 (promoción interna).

Os criterios para a súa determinación son os mesmos que os utilizados nos subgrupos A2, C1 e C2 Continue reading “Listaxe de prazas ofertadas para a elección de destino no subgrupo A1 (promoción interna)”

Proposta de acordo entre a AXI e as OO.SS sobre o persoal laboral da axencia

PROPOSTA DE ACORDO ENTRE A AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS E AS ORGANIZACIÓNS SINDICAIS SOBRE PERSOAL LABORAL DA DITA AXENCIA:

A proposta de Acordo contén os seguintes puntos: Continue reading “Proposta de acordo entre a AXI e as OO.SS sobre o persoal laboral da axencia”