Semanais News: do 15 ao 28 de xullo

1.- CURSOS presenciais de CSIF en materia de PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS para o 2017.

2.- Retribucións 2017 do persoal funcionario e persoal laboral da Xunta de Galicia.

3.- CSIF mostra cautela ante os datos da EPA e advirte sobre a temporalidade nas administracións públicas

4.- CSIF pide ao goberno que inclúa as 35 horas semanais nos próximos orzament.os xerais do Estado.

5.-Datos de flexibilidade e teletraballo do persoal da administración xeral da Xunta de Galicia a 30 de xuño de 2017.

6.-Proxecto de decreto polo que se regula a cooperación da administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia cos concellos na selección dos membros dos corpos de policía local, vixiantes municipais e auxiliares de policía local.

7.-Ofertas públicas de emprego nas Entidades Locais de Galicia.

8.- Outras novas: Consorcio I+B, AXI, veterinarios, procesos selectivos, SPDCIF, reforma das pensións.

9.-Resumo mensual de prensa.

10.-Convenio AECC – CSIF Galicia, xullo 2017: PROTEXE OS MÁIS PEQUENOS DO SOL

Semanais_News do 15 ao 28 de xullo do 2017