Listaxes provisionais de axudas do Fondo de Acción Social do 2016

O vindeiro mércores, 15 de novembro, publicarase no Diario Oficial de Galicia a resolución pola que se fan públicas as listaxes provisionais de axudas admitidas e denegadas do Fondo de Acción Social do exercicio 2016.

O prazo para emendar as solicitudes presentadas será de 10 días hábiles a contar dende o día seguinte ao da publicación.