Renovación do parque móbil para o Servizo de Conservación da Natureza

NOTA INFORMATIVA

Reunión do Comité de Seguridade e Saúde Laboral da Conselleria de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio ( 8 novembro 2017)

REPOSICIÓN DE VEHÍCULOS PARA O SERVIZO DE CONSERVACIÓN DA NATUREZA DA CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E ORDENACIÓN DO TERRITORIO

O pasaso día 8 de novembro tivo lugar a primeira mesa de traballo para a reposición de vehículos do Servizo de Conservación da Natureza.

Segundo informan dende a Consellería, a reposición e adquisición vaise realizar a través dun Acordo Marco especifico.

Así mesmo, dende a Subdirección Xeral de Contratación e Patriminio se detallan as especificacións técnicas dos vehículos.

Informaron que previsiblemente a reposición afectará a un total de 56 vehículos, dos que:

  • 49 vehículos en modalidade en renting, dos que  3 serían furgonetas, 4 pickups e o resto todoterreos xenéricos.
  • 7 vehículos en propiedade para substituír os de peor estado, que serán dados de baixa.

Como consecuencia das achegas das organizacións sindicais, os vehículos incorporaran varios accesorios e melloras, entre as que que cabe destacar:

  • Cabrestante eléctrico homologado, gancho de remolque, reixa separadora de carga, rede suxeición de carga, faros antinéboa dianteiros, sistema de control de presión dos pneumáticos, caixa de ferramentas, lanterna led recargable e pinzas de arranque de emerxencia.
  • Ademais, estase a estudar a posiblidade de incorporar un navegador GPS máis completo no que se permita visualizar mapas topográficos, ortofotos con conexión aos datos do teléfono móbil.
  • Igualmente estase a contemplar a posibilidade de aumentar de 2 a 6 quilos a capacidade do extintor, así como que nas zonas do interior de Galicia os vehículos dispoñan de rodas mixtas -verán/inverno- que permitan a  condución por neve.

En canto a rotulación e identificación, entendemos que esta mesa do Comité de Seguridade  e Saúde Laboral non é o ámbito axeitado e pedimos que se abra a correspondente Mesa de Negociación para o persoal laboral, do mesmo xeito que a xa existente para o persoal funcionario da escala de axentes medioambientais.

A consellería facilitounos o borrador das “Características Técnicas mínimas a incluir no Prego de Prescripcións Técnicas mínimas dos vehículos adquiridos en rexíme de renting”, a expensas das melloras que se poidan introducir a petición das organizacións sindicais.