Semanais News: do 1 ao 22 de decembro de 2017 & Calendario laboral 2018

1.- Calendario laboral 2018 – Servizos Centrais.

2.-Novas no portal do Herald Toupeiras.

3.-Novas na web de CSIF Nacional.

4.-Pola equiparación salarial: “Igual traballo, mesmo salario”.

5.-Datos de flexibilidade e teletraballo do persoal da Administración Xeral da Xunta de Galicia a 30 de setembro de 2017.

6.-Comité Intercentros de Seguridade e Saúde Laboral da Xunta de Galicia – Reunión do pleno ordinario do 20 de decembro.

7.-Cume europea sobre “Traballos saudables”.

8.-Procesos selectivos na Administración Xeral do Estado.

9.-Ofertas públicas de emprego nas Entidades Locais de Galicia.

10.-Outras novas: OEP Xunta/Sergas 2017, RPT’s, lei de portos, listas contratación Xunta/Sergas, OEP UVIGO..

11.-Resumo periódico de prensa

12.-Convenio CSIF Galicia–AECC. – decembro 2017 “Dos hábitos no teu día a día».

12.-CSIF acción social. Newsletter especial Nadal 2017.

Semanais_News do 1 ao 22 de decembro do 2017

Calendario laboral 2018_Servizos Centrais Xunta de Galicia