Borradores definitivos dos temarios que se aproban na Comisión de Persoal

Borradores definitivos dos procesos selectivos que se aprobarán hoxe na Comisión de Persoal e que foron acordados na  Mesa Xeral celebrada no día de onte. Existen cambios nos temarios de informática A1, enxeñería agronómica A1 e enxeñeria técnica agrícola.

Tamén nesas convocatorias vai modificado o tema do galego (que se extende as demais).

Estas son as borradores definitivos:

  • Orde do xxxx de xxxx de 2017 pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso pola quenda de acceso libre na categoría 001 (Camareiro/a-limpador/a. Axudante/a cociña) do grupo V de persoal laboral fixo da Xunta de Galicia ➡ Documento

  • Orde do xxxx de xxxx de 2017 pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso no corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, escala de sistemas e tecnoloxía da información ➡ Documento

  • Orde do xxxx de xxxx de 2017 pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso no corpo facultativo superior de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, escala de enxeñeiros, especialidade de enxeñaría de camiños, canais e portos  ➡ Documento

  • Orde do xxxx de xxxx de 2017 pola que se convoca proceso selectivo para o ingreso no corpo facultativo de grao medio de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2, escala de subinspección urbanística  ➡ Documento

  • Orde do xxxx de xxxx de 2017 pola que se convoca proceso selectivo para o ingreso no corpo facultativo de grao medio de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2, escala de enxeñeiros técnicos, especialidade enxeñaría técnica de obras públicas ➡ Documento

  • Orde do xxxx de xxxx de 2017 pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso no corpo facultativo superior de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, escala de enxeñeiros, especialidade de enxeñaría agronómica ➡ Documento

  • Orde do xxxx de xxxx de 2017 pola que se convoca proceso selectivo para o ingreso no corpo facultativo de grao medio de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2, escala de enxeñeiros técnicos, especialidade de enxeñaría técnica agrícola  ➡ Documento

Novas relacionadas: