Ordes dos procesos selectivos de escala superior e técnica de Finanzas, subgrupo A1 y A2

A Dirección xeral da Función Pública achega para alegacións os seguintes proxectos de ordes de convocatoria de procesos selectivos:

  • Orde do xxxxx de xxxxx de 2018  pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso na escala superior de Finanzas, subgrupo A1 ➡ Documento
  • Orde do xxxxx de xxxxx de 2018  pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso na escala técnica de Finanzas, subgrupo A2 ➡ Documento

As alegacións poderán ser remitidas ata o día 14 de febreiro (15:00hs).